Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Trung Đông 2024

2 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Trung Đông 2024

Tổng quat

Khu vực Trung Đông đã trải qua nhiều bất ổn trong suốt lịch sử. Các chương trình tập trung vào các nghiên cứu Trung Đông cho sinh viên cơ hội tìm hiểu thêm về các nước trong khu vực này, cách họ đã phát triển và những gì họ phải đối mặt với cuộc đấu tranh ngày nay.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Nghiên cứu khu vực
  • Nghiên cứu Trung Đông
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan