Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 11 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu phát triển 2024

11 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu phát triển 2024

Tổng quat

nghiên cứu phát triển thường nhằm mục đích chuẩn bị học sinh để thực hiện một cuộc điều tra sâu của thế giới đang phát triển. Để kết thúc này, một chương trình học tập trong kỷ luật này có thể tham gia với bất kỳ số lượng các vấn đề phải đối mặt với các nền kinh tế đang phát triển và xã hội.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Khoa học xã hội
 • Nghiên cứu phát triển
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học xã hội (11)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập