Keystone logo

22 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu tổng hợp Nghiên cứu khoa học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu tổng hợp
  • Nghiên cứu khoa học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu tổng hợp (22)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu tổng hợp Nghiên cứu khoa học

Một sinh viên bước vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học có thể theo đuổi nhiều nghề nghiệp khác nhau. Kỷ luật này điều tra các khía cạnh khác nhau của khoa học và mối quan hệ của nó với xã hội. Các lựa chọn việc làm bao gồm nhà nghiên cứu, đồng nghiệp sinh học, người bênh vực môi trường, hoặc nhân viên y tế.