Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu di cư 2024

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu di cư 2024

Tổng quat

Nghiên cứu di cư là một nghiên cứu dựa trên rộng rãi đánh giá quá trình di cư của con người trong bối cảnh toàn cầu. Các lĩnh vực nghiên cứu di cư đang trở nên phổ biến khi các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới đấu tranh để đưa ra các quyết định khó khăn trong một môi trường xã hội và chính trị ngày càng gây tranh cãi.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Khoa học xã hội
 • Nghiên cứu phát triển
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học xã hội (0)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập