Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Bắc Âu 2024

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Bắc Âu 2024

Tổng quat

Chương trình nghiên cứu Bắc Âu cung cấp cho sinh viên một cuộc kiểm tra đa ngành về các thử thách và khó khăn của các chính trị gia và người dân tạo nên các quốc gia Bắc Âu, không chỉ ở châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Nghiên cứu khu vực
  • Nghiên cứu Bắc Âu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan