Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu về bất bình đẳng 2024

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu về bất bình đẳng 2024

Tổng quat

Các chương trình bao gồm các nghiên cứu về bất bình đẳng đào sâu vào các cách khác nhau mà phương tiện truyền thông định hình quan điểm về các nhóm dân tộc và văn hóa đa dạng trên toàn thế giới. Biết được những điều phức tạp đằng sau những khuôn mẫu này có thể giúp loại bỏ chúng thông qua nghiên cứu và học tập hợp tác.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Bền vững
 • Nghiên cứu phát triển xã hội bền vững
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Bền vững (0)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập