Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 21 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghệ thuật biểu diễn 2024

21 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghệ thuật biểu diễn 2024

Tổng quat

Đào tạo về nghệ thuật trình diễn tập trung cả về mặt học thuật và thực hành của rất nhiều loại hình trong trình diễn nghệ thuật, bao gồm sân khấu, âm nhạc, và khiêu vũ. Sinh viên có thể học về âm nhạc theo cách tiếp cận học thuật, hoặc kĩ thuật, hoặc cả hai.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghệ thuật biểu diễn
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghệ thuật biểu diễn (21)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập