Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Năng lượng hạt nhân 2024

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Năng lượng hạt nhân 2024

Tổng quat

Một Thạc sĩ về năng lượng hạt nhân cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức lý thuyết, thực hành và kỹ thuật trong một trong những đối tượng phát triển nhanh nhất trong thế giới hiện đại. Cơ hội việc làm trong lĩnh vực này được mở rộng, và học viên sẽ có những kỹ năng có giá trị và chuyên môn với tổng thể này.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Năng lượng
  • Năng lượng
  • Năng lượng hạt nhân
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Năng lượng (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan