Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Năng lượng bền vững 2024

3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Năng lượng bền vững 2024

Tổng quat

Chương trình tập trung vào năng lượng bền vững cho sinh viên những kiến ​​thức thay thế xung quanh, nhiều hình thức thân thiện với môi trường của năng lượng. Một số chủ đề phổ biến có thể bao gồm các hệ thống tái tạo năng lượng vận chuyển, nhiệt động học, năng lượng gió, kỹ thuật hạt nhân, ứng dụng năng lượng nhiệt mặt trời và hệ thống quản lý năng lượng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Năng lượng
  • Năng lượng
  • Năng lượng bền vững
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Năng lượng (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan