Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Marketing chiến lược 2024

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Marketing chiến lược 2024

Tổng quat

Marketing chiến lược là một công cụ quảng cáo mà các công ty sử dụng để giúp họ đến được với các nhóm khách hàng mục tiêu theo một cách riêng và hấp dẫn đối với khách hàng. Sinh viên trong ngành thường được học cách để giúp doanh nghiệp tạo ra sự trung thành của khách hàng và sự gắn bó với thương hiệu đồng thời làm tăng trưởng nhu cầu.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu marketing
  • Marketing
  • Marketing chiến lược
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu marketing (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan