Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Luyện kim 2023

3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Luyện kim 2023

Tổng quat

Luyện kim được gọi là nghiên cứu về kim loại và tính chất của chúng. Nó có thể liên quan đến các ngành khoa học khác, chẳng hạn như vật lý và hóa học. Sinh viên quan tâm đến lĩnh vực này có thể tiếp tục kiếm được bằng cấp cao hơn để trở thành kỹ sư hoặc có nghề nghiệp trong khoa học môi trường.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Khoa học Vật liệu
  • Luyện kim
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan