Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Lịch sử xã hội 2023

4 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Lịch sử xã hội 2023

Tổng quat

Lịch sử xã hội có thể liên quan chặt chẽ đến lịch sử văn hóa và môi trường, và các lớp học thường là một ngành khoa học lịch sử mà nổi lên như là một nỗ lực để hiểu rõ hơn về các nhóm xã hội bị cách ly. Các nghiên cứu thường bao gồm các chiến lược để phân tích các cộng đồng, văn hóa và các lớp xã hội khác nhau.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Lịch sử
  • Lịch sử xã hội
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập