Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Lịch sử kinh tế 2023

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Lịch sử kinh tế 2023

Tổng quat

Đối với một sinh viên thích lịch sử và thống kê, lịch sử kinh tế có thể là một lựa chọn tốt cho giáo dục đại học. Lĩnh vực này kết hợp hai ngành này để hiểu cách lý thuyết kinh tế áp dụng cho các tình huống và thể chế lịch sử.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Lịch sử
  • Lịch sử kinh tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan