Keystone logo

31 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Lịch sử 2023

Tổng quat

Lịch sử đề cập đến các sự kiện trong quá khứ, phát hiện, thu thập, trình bày các thông tin về những sự kiện này. Thuật ngữ này bao gồm tất cả các loại của những khám phá ngụ ý con người (vũ trụ, địa chất, lịch sử và hữu cơ). Lịch sử. Như một ngành học, sử học là những người học giả viết về lịch sử cố gắng để điều tra và giải thích.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Lịch sử
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (31)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập