Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 46 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Lịch sử 2024

46 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Lịch sử 2024

Tổng quat

Lịch sử có thể bao gồm việc nghiên cứu về một người, một nền văn hóa, hoặc một quốc gia cụ thể, nhưng nó cũng thường bao gồm việc nghiên cứu tổng thể về các xu hướng chung. Sinh viên ngành lịch sử có thể được yêu cầu tiến hành nghiên cứu về một chủ đề cụ thể.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Lịch sử
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (46)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập