Keystone logo

31 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Lãnh đạo trong giáo dục 2023

Tổng quat

lãnh đạo giáo dục bao gồm các công việc của quản lý trường học và bao gồm một loạt các trách nhiệm. Những nhiệm vụ có thể bao gồm giáo viên giám sát và các chuyên gia liên quan, làm việc trên kế hoạch để cải thiện chương trình học và các thay đổi thực hiện. Một ví dụ về nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc sử dụng các báo cáo để xác định vấn đề và lập kế hoạch để cải thiện.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Giáo dục
  • Lãnh đạo trong giáo dục
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (31)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập