Keystone logo

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Kinh tế Kinh tế quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Kinh tế
  • Kinh tế quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular locations

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Kinh tế Kinh tế quốc tế

Các chương trình và khóa học đào tạo kinh tế quốc tế giúp sinh viên bắt đầu hoặc phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế quốc tế tìm được việc làm trong các doanh nghiệp bán lẻ, các tổ chức chính phủ hoặc các tập đoàn lớn một khi họ đã tốt nghiệp ngành học của mình.