Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kinh tế quốc tế 2024

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kinh tế quốc tế 2024

Tổng quat

Các chương trình và khóa học đào tạo kinh tế quốc tế giúp sinh viên bắt đầu hoặc phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế quốc tế tìm được việc làm trong các doanh nghiệp bán lẻ, các tổ chức chính phủ hoặc các tập đoàn lớn một khi họ đã tốt nghiệp ngành học của mình.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Kinh tế
  • Kinh tế quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan