Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kinh tế môi trường 2024

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kinh tế môi trường 2024

Tổng quat

Kinh tế môi trường thường được đặc trưng bởi một tập trung mạnh vào cách thức thế giới tự nhiên tương tác với tài chính. Sinh viên tốt nghiệp của các chương trình này nên thấy mình với một sự hiểu biết sâu sắc hơn về chính sách môi trường và tác động của sự giàu có.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Kinh tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập