Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kinh tế lượng 2024

2 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kinh tế lượng 2024

Tổng quat

Kinh tế là một bộ phận của kinh tế học mà sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính, cùng với các công thức toán học khác, để cung cấp phân tích thống kê của nhiều chính sách và biện pháp kinh tế khác nhau. Kinh tế là cần thiết để giúp xác định có hay không chính sách dự định sẽ thực sự phát triển như mong muốn trong thế giới thực.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Kinh tế
  • Kinh tế lượng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan