Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kinh tế kinh doanh 2024

3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kinh tế kinh doanh 2024

Tổng quat

Các chương trình kinh tế kinh doanh cung cấp cho sinh viên cơ hội để phát triển hiểu biết của mình về kinh tế vi mô và vĩ mô từ góc nhìn doanh nghiệp. Sinh viên có thể áp dụng kiến thức học được từ chương trình vào thực tiễn kinh doanh.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Kinh doanh
  • Kinh tế kinh doanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan