Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kinh tế định lượng 2024

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kinh tế định lượng 2024

Tổng quat

Bằng cấp về kinh tế định lượng liên quan đến việc giúp sinh viên hiểu sâu hơn về cả khái niệm lý thuyết và thực tiễn trong thế giới thực trong các chủ đề quan trọng liên quan đến mối quan hệ giữa kinh doanh, toán học, tài chính và kinh tế. Các lớp học tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh viên sự nghiệp định lượng thành công trong cả khu vực công và tư nhân.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Kinh tế
  • Kinh tế định lượng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan