Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kiểm toán 2024

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kiểm toán 2024

Tổng quat

Những sinh viên muốn làm việc trong kế toán hoặc tài chính thường chọn để theo học các lớp kiểm toán. Các chương trình này có thể chuẩn bị cho họ những kỹ năng để có thể phân tích các tài liệu tài chính và kiến ​​nghị cho sự thành công.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu kinh tế
 • Kiểm toán
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan