Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kiến trúc máy tính 2024

2 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kiến trúc máy tính 2024

Tổng quat

Các chương trình kiến trúc máy tính tập trung vào chức năng của hệ thống máy tính và cách mô tả các khả năng khác nhau của các thiết bị này. Con đường giáo dục này có thể lý tưởng cho những sinh viên muốn có được sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học máy tính
  • Kiến trúc máy tính
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan