Keystone logo

2 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học Đời sống Làm vườn Khoa học thực vật 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học Đời sống
  • Làm vườn
  • Khoa học thực vật
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học Đời sống Làm vườn Khoa học thực vật

Một chương trình khoa học thực vật là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những sinh viên muốn tìm hiểu thêm về sinh học của đời sống thực vật. các nhà khoa học cây trồng có thể nghiên cứu cây, cỏ, hoa, cây bụi, và các loại thực vật để xác định và phân tích chúng.