Keystone logo

3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Thể thao và Thể dục Khoa học Thể thao 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục
  • Khoa học Thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Thể thao và Thể dục Khoa học Thể thao

Sinh viên muốn theo đuổi một nghề nghiệp trong lĩnh vực thể dục thể nghiên cứu khoa học thể thao và có chức danh công việc tiềm năng như giám đốc thể dục hoặc huấn luyện viên cá nhân. Nhiều chương trình cung cấp cơ hội cho sinh viên áp dụng những gì đã học trong lớp học trong một môi trường thực tế.