Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 7 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học nano 2024

7 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học nano 2024

Tổng quat

Nghiên cứu vật liệu, vật thể và cấu trúc sinh học có kích thước cực nhỏ được gọi là khoa học nanô. Các quy trình hóa học và điện được sử dụng trong sản xuất nano thường được điều tra trong các chương trình này với mục tiêu mở rộng ranh giới của kỹ thuật và khoa học y tế.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Hóa học
  • Khoa học nano
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập