Keystone logo

87 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học máy tính 2023

Tổng quat

Các chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính sinh viên chuẩn bị để làm việc với các vấn đề máy tính và các giải pháp. Sinh viên tốt nghiệp được đánh giá cao sau khi tìm được người lao động và có thể làm việc trong một loạt các lĩnh vực bao gồm công nghệ, kinh doanh và nhiều hơn nữa.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học máy tính
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (87)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập