Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 7 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học khí quyển 2024

7 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học khí quyển 2024

Tổng quat

Một nhà khoa học khí quyển nhìn vào mối quan hệ giữa bầu khí quyển Trái đất và các hệ thống khác mà nó tác động. Nghiên cứu khoa học khí quyển bao gồm một số phân ngành, bao gồm khí tượng, khí hậu và khí tượng học.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Khoa học tự nhiên
 • Khoa học khí quyển
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học tự nhiên (7)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan