Keystone logo

35 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học Chính trị 2023

Tổng quat

Một mức độ cử nhân khoa học chính trị là mong muốn trở thành một luật sư, nhà báo, nhà quản lý kinh doanh, các chính trị gia hoặc nhân viên y tế. Các chuyên gia như vậy là cần liên tục cung cấp thông tin và cần phải hiểu được ý nghĩa chính trị, chính phủ, pháp lý và xã hội của các lĩnh vực của họ.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (35)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập