Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kỹ thuật Hàng hải 2024

2 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kỹ thuật Hàng hải 2024

Tổng quat

Sinh viên muốn tham gia vào việc thiết kế các công trình như bến tàu hoặc các mỏ khai thác ngoài khơi có thể làm tốt để hoàn thành một chương trình trong kỹ thuật hàng hải. Các khóa học thường bao gồm trong các chương trình này là thủy động lực học và thiết kế tàu.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kỹ thuật Hàng hải
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan