Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kịch 2024

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kịch 2024

Tổng quat

Các nghiên cứu chính kịch được thiết kế để chuẩn bị cho học sinh về các khái niệm khác nhau xung quanh nhà hát và hiệu suất. Một học sinh có thể học các loại từ điển, tiếng địa phương, các điểm nhấn và các kỹ năng thể chất. Các lĩnh vực tập trung khác bao gồm lịch sử nghệ thuật ấn tượng, phát kịch, sản xuất, chỉ đạo và nghiên cứu phim.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghệ thuật biểu diễn
  • Sân khấu
  • Kịch
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghệ thuật biểu diễn (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan