Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kĩ thuật thủy lợi 2024

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kĩ thuật thủy lợi 2024

Tổng quat

Một sinh viên kỹ thuật thủy lực có thể tham gia các khóa học trong nhiều lĩnh vực khoa học. Những nghiên cứu này có thể bao gồm một loạt các khóa học từ các bài giảng, thử nghiệm, tiểu luận, nghiên cứu và báo cáo. Học sinh có thể học cách sử dụng năng lượng nước một cách an toàn, cách bảo vệ môi trường và cung cấp nguồn nước an toàn.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kỹ thuật dân dụng
  • Kĩ thuật thủy lợi
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan