Keystone logo

26 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kĩ thuật Máy tính 2023

Tổng quat

Một Thạc sĩ Kỹ thuật Máy tính là một mức độ mà nhấn mạnh vào ứng dụng thực tế của phần cứng và thiết kế phần mềm. Chúng bao gồm thu thập dữ liệu, tự động hóa và sản xuất, thông tin liên lạc. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể hệ thống trong một sự đa dạng của môi trường.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học máy tính
  • Kĩ thuật Máy tính
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (26)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập