Keystone logo

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kĩ thuật hàng không 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Kĩ thuật
 • Kĩ thuật hàng không
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kĩ thuật (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Popular degree type

  Popular study format

  Popular education type

  Popular locations

  BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kĩ thuật hàng không

  Các khóa học trong một chương trình kỹ thuật hàng không thường sẽ được hướng tới kỹ thuật cơ bản, toán học và vật lý. Các chương trình này cũng có thể được gọi là kỹ thuật hàng không và chuẩn bị cho sinh viên thiết kế và chế tạo máy bay.