Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kĩ thuật hàng không 2023

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kĩ thuật hàng không 2023

Tổng quat

Các khóa học trong một chương trình kỹ thuật hàng không thường sẽ được hướng tới kỹ thuật cơ bản, toán học và vật lý. Các chương trình này cũng có thể được gọi là kỹ thuật hàng không và chuẩn bị cho sinh viên thiết kế và chế tạo máy bay.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Hàng không
 • Kĩ thuật hàng không
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Hàng không (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan