Keystone logo

6 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng Kĩ thuật Năng lượng Kỹ thuật dầu khí 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Năng lượng
  • Kĩ thuật Năng lượng
  • Kỹ thuật dầu khí
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Năng lượng (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng Kĩ thuật Năng lượng Kỹ thuật dầu khí

Kỹ thuật dầu khí là một lĩnh vực liên tục đổi mới. Các học sinh nghiên cứu lĩnh vực này có thể học cách phát triển các kế hoạch khoan vào mặt đất, làm thế nào để thiết kế các thiết bị hiệu quả nhất và làm thế nào để cộng tác với các nhà địa chất học để hiểu được trái đất xung quanh giếng.