Keystone logo

54 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Kĩ thuật cơ khí 2023

Tổng quat

Kỹ sư cơ khí giúp làm cho thế giới đi vòng. Với một bậc thầy 's của kỹ thuật cơ khí, bạn sẽ có được những kiến ​​thức để tạo, cải tiến và thiết kế công nghệ mới. Sinh viên tốt nghiệp của khóa học này có thể làm việc trong các công ty sản xuất hoặc bắt đầu lên các công ty tư vấn riêng của họ.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kĩ thuật cơ khí
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (54)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập