Keystone logo
VSB - Technical University of Ostrava PhD in Computational and Applied Mathematics

PhD in Computational and Applied Mathematics

VSB - Technical University of Ostrava

VSB - Technical University of Ostrava

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ostrava, Cộng hòa Séc

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi