Keystone logo
University College of Southeast Norway Phd trong hoạt động hải lý - liên doanh

Tiến sĩ in

Phd trong hoạt động hải lý - liên doanh

University College of Southeast Norway

University College of Southeast Norway

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Rauland, Na Uy

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Aug 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ Khoa học Biển, Công nghệ và Quản lý
    • Santiago de Compostela, Tây Ban Nha