Keystone logo
University College of Southeast Norway Phd trong đào tạo nghiên cứu tài nguyên sư phạm và học tập các quy trình trong trường mẫu giáo và trường học

Tiến sĩ in

Phd trong đào tạo nghiên cứu tài nguyên sư phạm và học tập các quy trình trong trường mẫu giáo và trường học University College of Southeast Norway

University College of Southeast Norway

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ) trong Giáo dục
    • London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
    • Bologna, Ý
  • Tiến sĩ sư phạm tổng hợp, sư phạm xã hội, giáo khoa đại cương và giáo khoa kỷ luật
    • Brixen, Ý