Keystone logo
University of San Francisco - School of Education Ed.D. trong tổ chức và lãnh đạo

Tiến sĩ in

Ed.D. trong tổ chức và lãnh đạo University of San Francisco - School of Education

University of San Francisco - School of Education

Giới thiệu

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Học phí chương trình

English Language Requirements

Chứng nhận trình độ tiếng Anh của bạn với Duolingo English Test! DET là một bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng và giá cả phải chăng được hơn 4.000 trường đại học (như trường này) trên khắp thế giới chấp nhận.

Về trường học

Câu hỏi