Keystone logo
University of Nebraska Lincoln

University of Nebraska Lincoln

University of Nebraska Lincoln

Giới thiệu

Tại Nebraska, sinh viên Trường Cao đẳng Khoa học Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên được tiếp xúc với một nền giáo dục mang tính biến đổi và cho phép mỗi sinh viên rèn luyện kinh nghiệm để phù hợp với đam mê của họ.

Sự quan tâm và hỗ trợ cá nhân hóa trong môi trường lớp học nhỏ của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng chuyên môn của mình. Trải nghiệm thực tế của chúng tôi cả trong và ngoài lớp học sẽ cho phép bạn liên tục tìm thấy cơ hội để phát triển.

Địa điểm

  • R Street,1400, 68588, Lincoln

Câu hỏi