Keystone logo
University of Wisconsin-Madison Sandra Rosenbaum School of Social Work Bằng tiến sĩ. trong Phúc lợi xã hội

Bằng tiến sĩ. trong Phúc lợi xã hội

University of Wisconsin-Madison Sandra Rosenbaum School of Social Work

University of Wisconsin-Madison Sandra Rosenbaum School of Social Work

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Madison, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Bằng tiến sĩ. trong Tư vấn và Tâm linh
    • Ottawa, Canada
  • Bằng tiến sĩ. trong đổi mới xã hội
    • Ottawa, Canada
  • Bác sĩ tư vấn Christian (trực tuyến)
    • Orlando, Hoa Kỳ