Keystone logo

University Of Warsaw, Faculty of Psychology

A logo

Giới thiệu

Các Khoa Tâm lý, Trong đó WISP là một phần, được Khoa nổi tiếng nhất của Tâm lý học tại Ba Lan. Các Giảng viêndự án nghiên cứu 's bao gồm một phạm vi rộng lớn của các đối tượng trong lĩnh vực tâm lý học, và kết quả thường xuyên được xuất bản trên các tạp chí khoa học nổi tiếng.

các viện nghiên cứu của chúng tôi được biết đến với sự nhấn mạnh mà họ đặt vào phát triển năng lực cá nhân của mỗi học sinh.

Bên cạnh đó một chương trình tâm lý bằng tiếng Anh, Khoa cung cấp chương trình tâm lý học toàn thời gian và bán thời gian ở Ba Lan, Cũng như các khóa đào tạo sau đại học.

Địa điểm

  • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Stawki 5/7, 00-183, Warsaw

Câu hỏi