Keystone logo
University of Pardubice Chương trình Tiến sĩ Triết học với Trung tâm Đạo đức như Nghiên cứu Giá trị Con người

Chương trình Tiến sĩ Triết học với Trung tâm Đạo đức như Nghiên cứu Giá trị Con người

University of Pardubice

University of Pardubice

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Pardubice, Cộng hòa Séc

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự