Keystone logo
University of Pécs Tiến sĩ Sinh học và Sinh học Thể thao
University of Pécs

Tiến sĩ Sinh học và Sinh học Thể thao

Pécs, Hungary

8 Semesters

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Sep 2024

EUR 3.000 / per semester *

Trong khuôn viên trường

* phí đăng ký: 140 EUR

Giới thiệu

Trường Tiến sĩ Sinh học và Sinh học Spotbiology cung cấp bằng Tiến sĩ. nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực sinh học và sinh học thể thao bao gồm di truyền, vi sinh, sinh học thực vật, sinh thái, sinh học điều hòa, thể dục, căng thẳng, thể thao và hệ thống miễn dịch. Các phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại có sẵn tại các khoa sinh học và tại Trung tâm Nghiên cứu Szentágothai của UP, cũng như tại Viện Hồn học Balaton. Thông qua các mối quan hệ quốc tế, chúng tôi tạo cơ hội cho Tiến sĩ của mình. sự di chuyển của học sinh.

Tuyển sinh

Về trường học

Chat with students

Câu hỏi