Keystone logo
University of Pécs Tiến sĩ hóa học
University of Pécs

Tiến sĩ hóa học

Pécs, Hungary

8 Semesters

Tiếng Anh

Toàn thời gian

31 May 2024

Sep 2024

EUR 3.000 / per semester *

Trong khuôn viên trường

* phí đăng ký: 140 EUR

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Học phí chương trình

Về trường học

Chat with students

Câu hỏi