Keystone logo
University of Nevada, Las Vegas College of Liberal Arts Tiến sĩ Triết học Tâm lý học

Tiến sĩ Triết học Tâm lý học

University of Nevada, Las Vegas College of Liberal Arts

University of Nevada, Las Vegas College of Liberal Arts

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Las Vegas, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Yêu cầu thông tin

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ Triết học
    • Santiago de Compostela, Tây Ban Nha
  • Tiến sĩ về Logic và Triết học Khoa học
    • Santiago de Compostela, Tây Ban Nha
  • Tiến sĩ Triết học Khoa học và Công nghệ
    • Saint Petersburg, Nga