Keystone logo
University of Minnesota College of Veterinary Medicine Tiến sĩ về Khoa học sinh học so sánh và phân tử
University of Minnesota College of Veterinary Medicine

Tiến sĩ về Khoa học sinh học so sánh và phân tử

Minneapolis, Hoa Kỳ

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Request study format

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Chương trình Khoa học sinh học so sánh và phân tử (CMB) là xuyên ngành và liên trường, tập hợp các nhà khoa học cơ bản, ứng dụng và lâm sàng từ khắp University of Minnesota để cung cấp cho sinh viên khóa đào tạo nghiên cứu y sinh cá nhân, tiên tiến để giải quyết cả sức khỏe động vật và con người.

Chương trình Khoa học Sinh học Phân tử và So sánh tập trung vào sức khỏe bao gồm nhiều loài, từ động vật thí nghiệm, động vật đồng hành và các loài vật nuôi cho đến con người, là duy nhất trong University of Minnesota .

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ Kỹ thuật Hóa học và Biomolecular
    • Storrs, Hoa Kỳ
  • Bằng tiến sĩ. trong sinh học phân tử
    • South Orange, Hoa Kỳ