Keystone logo
University  of Milano - Bicocca Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Tiến sĩ Khoa học Máy tính

University of Milano - Bicocca

University  of Milano - Bicocca

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Milan, Ý

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Kết quả chương trình

Về trường học

Câu hỏi