Keystone logo
University of Miami School of Communication Bằng tiến sĩ. trong giao tiếp

Tiến sĩ in

Bằng tiến sĩ. trong giao tiếp

University of Miami School of Communication

University of Miami School of Communication

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Coral Gables, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ về Ký hiệu học và Triết học Truyền thông
    • Prague, Cộng hòa Séc
  • Tiến sĩ về Truyền thông Chiến lược
    • Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi
  • Tiến sĩ về Thông tin và Truyền thông Đương đại
    • Santiago de Compostela, Tây Ban Nha