Keystone logo
University of Miami

University of Miami

University of Miami

Giới thiệu

Trường Giáo dục & Phát triển Con người bao gồm ba khoa: Nghiên cứu Giáo dục và Tâm lý, Kinesiology và Khoa học Thể thao, và Dạy và Học.

Mỗi bộ phận đều có những nét độc đáo và khác biệt. Nghiên cứu Tâm lý và Giáo dục (EPS), tập trung vào sức khỏe cảm xúc và các yếu tố tâm lý; Kinesiology and Sport Sciences (KIN) thúc đẩy sức khỏe thể chất, thể dục và thể thao; Dạy và Học (TAL) thúc đẩy sự phát triển trí tuệ và giáo dục.

Địa điểm

  • Coral Gables

    South Dixie Highway,1320, 33146, Coral Gables

    Câu hỏi